Ikast-Brande Gymnasium

Ikast-Brande Gymnasium, 

Ikast-Brande Gymnasium - STX, HF, EUX og IB (ikast-gym.dk)

består af


Det almene gymnasium STX
Højere forberedelseseksamen HF
​International Baccalaureate School IB
Erhvervsuddannelse med studiekompetence EUX

 

Vision, mission og værdier

Vision  

IBG vil være kendt som et toneangivende, stimulerende, udfordrende og udviklende gymnasium. Vi vil have store ambitioner for hver enkelt elev, hvis talent og potentiale udvikles og forberedes til succes i fremtiden.

  • IBG vil være en fremragende international skole med globale ambitioner
  • IBG skal være Danmarks bedste, internationalt anerkendte, idrætsgymnasium
  • IBG skal have Danmarks bedste løfteevne.

Mission 

På Ikast-Brande Gymnasium vil og skal kerneopgaven altid være den samme: Uddannelse, læring og dannelse. Vi forbereder unge mennesker til et videre uddannelsesforløb og til et liv som modige, åbne og vedholdende deltagere i en globaliseret verden. Vi danner vores elever til etisk og politisk stillingtagen. Forskellighed er udgangspunktet. Men destinationen er ens for alle: Et uddannet ungt menneske, der har indfriet sit potentiale og sine talenter bedst muligt. Dette sker gennem udbud af STX, HF, IB, og EUX, gennem et dynamisk og præstationsfremmende læringsmiljø og gennem et vidtforgrenet netværk af strategiske samarbejder lokalt, nationalt og internationalt.

Kerneværdier

På IBG sætter vi overliggeren højt, og vi insisterer på kvalitet og seriøsitet i opgaveløsningen. Vi respekterer eleverne som de er, og ikke som nogen kunne ønske sig, at de var. Vi tror, at alle skolens elever trives med udfordringer og høje forventninger. Vi værdsætter derfor alle fremskridt en elev gør - uanset udgangspunktet, og vi tror på, at enhver elev har et talent og et potentiale, der kan udvikles.

Vi fremmer en uddannelse, der sigter mod det 21. århundrede. Vi tror derfor på udfordrende traditionel faglighed som udgangspunkt for innovative, globale og digitale kompetencer. Vi lægger samtidig vægt på at introducere eleverne til deres egen kulturelle arv og et international perspektiv på viden, værdier og færdigheder. IBG tilstræber at give eleverne en engageret forpligtethed i forhold til lokale, nationale og globale problemstillinger og samfund.

På Ikast-Brande Gymnasium er elever, ansatte og ledelse i øjenhøjde med hinanden. Vi tror på sammenhold. Sammenholdet indebærer, at tilegnelse og udvikling af kundskaber, kompetencer og kreativitet i høj grad sker i samtale, samarbejde og samvær med andre. Fællesskabet fordrer, at vores elever kæmper om meninger og idéer, indebærer evnen til at reflektere over eget udgangspunkt og kræver respekt for andres viden og erfaringer.

Målsætninger 

Kvaliteten er den første og vigtigste betingelse for at kunne tiltrække og fastholde elever lokalt, nationalt og internationalt. Kvaliteten skal gennemsyre alle led af skolen, og den skal i videst muligt omfang være synlig og kunne dokumenteres.

Stærke nicher er nødvendige for at sikre et bæredygtigt antal elever og den nødvendige økonomiske ballast. Målsætningen er Danmarks bedste IB uddannelse med fremragende undervisere og resultater i den absolutte top. Målsætningen er endvidere at blive Danmarks bedste eliteidrætsgymnasium med et holistisk elevsyn, unikt lærings-og træningsmiljø og fremragende faciliteter og netværkssynergier.

Elevtrivslen er i centrum for IBGs bæredygtighed. Målsætningen er fremragende trivsel for elever og ansatte. Trivslen skal fremmes ad mange veje. Den grundlæggende holdning til elever og ansatte fremgår af skolens kerneværdier og af skolens kultur. Sammen vil vi skabe en stimulerende, udfordrende og udviklende skole med et ambitiøst, fagligt læringsmiljø. Musik, mediefag, billedkunst, design og idræt spiller en særlig rolle med at skabe et unikt kreativt miljø.

Løfteevne er en central målsætning for IBG. Målsætningen er fortsat at være Danmarks bedste gymnasium i forhold til løfteevne. Bæredygtighed for IBG handler om systematisk at løfte det sociale ansvar og ubetinget at understøtte den enkelte elevs udvikling, således at alle får mulighed for at gennemføre en uddannelse uanset baggrund og sociale udfordringer.

Ikast-Brande Gymnasiums placering, skolens størrelse samt den demografiske udvikling gør det helt nødvendigt at være fremadsynede på disse fire områder.

 

 

 

 

 

Del denne side