Gormosen

  Gormosen- midtjyllands fuglelokation

Gormosen er en fin fuglelokalitet tæt på Brande by, her kommer mange fugle på træk.

Gormosen er en gammel moselokalitet med en central tørvegrav. Mosen er næringsfattig og med sur bund. Tørvegraven er også næringsfattig og sur og meget brunvandet. 

Der er etableret en trampesti rundt om tørvegraven. Stien kan i perioder være meget fugtig. Der er opstillet borde/bænke langs stien. Der er gode indkig til tørvegraven, men tilgroning med birk og pil har sløret indkiggene.

 

Gormosen er kendt for en meget stor bestand af rugende hættemåger - en af Midtjyllands største kolonier. I tilknytning til kolonien var der bestande af den sjældne Sorthalset Lappedykker og Gråstrubet Lappedykker. Begge er afhængige af beskyttelse fra hættemåge-kolonier.  En tilgroningen har betydet, at hættemågerne har svært ved at placere rederne og er nu på under 10 ynglepar.

 

Hvor finder jeg Gormosen i Brande

Mosen ligger tæt op ad Den Midtjyske Motorvej uden om Brande. Der er adgang fra Brande ad cykelstien som findes for enden af Thyregodvej. Cykelstien fører under motorvejen til Grarupvej.

I bil skal man køre ad Grarupvej, hvor man kan parkere ved viadukten under motorvejen. Der er opstillet kortbord ved viadukten

 

Del denne side