Dalgasstenen

Dalgasstenen

Stenen er rejst til minde om "Hedens konge" Enrico Mylius Dalgas" den 18. juli 1895.

Enrico Mylius Dalgas er født i Napoli 16. juli 1828 og døde 16. april 1894 i Aarhus. Han var dansk officer  og deltog i krigene 1848-1850 og 1864.
Efterfølgende blev han vejingeniør og var med til at stifte Det danske Hedeselskab og blev selskabets første direktør (18666-1894).

Enrico Dalgas havde stor betydning for Brande hvor heden har sin helt egen historie. Han var en af de ledende kræfter bag tilplantningen af heden (men ikke dens opdyrkning, der var i fuld gang
længe inden Dalgas' tid). Mange strækninger i Jylland skyldes hans arbejde. Ved de omfattende jordbundsundersøgelser og gennemskæringer, som vejbygningen medførte, fik han dyb indsigt i de øvre jordlag i hedegnene. Gennem sine mange rejser fik han indsigt i Vestjyllands og Brandes terrænformer og vandløbsforhold.

Enrico Dalgas blev ridder af Dannebrog 1864, Dannebrogsmand 1867, Kommandør af 1. grad 1887 og modtog Fortjeneste medaljen i guld 1875. Dalgas Avenue i Aarhus, Dalgasgade i Herning og Dalgas Boulevard i København er opkaldt efter ham.

 

 

Del denne side