Castenschioldturen

Castenschioldturen på Harrild Hede

Castenscioldturen på Harrild Hede er en 4 km. lang afmærket vandrerute. Den er afmærket rød og går først i ældre plantage anlagt umiddelbart efter 2. Verdenskrig,    hvorefter man kommer Castenschiolds Hede. Den har navn efter Axel Castenschiold, der ejede Harrild Hede frem til statens overtagelse i 1948. Midt på heden passeres Castenschiolds Høj, hvor Axels og broderen Sigismunds urner er nedsat under pryddysse. Ved højen findes også en mindesten for familien.

Øst for heden fortsættes ad en rute af form som en sommerfugl rundt på en del af Kaptajngårdens tilplantede jorder. Her er der i 1991 etableret ny skov, efter at man har ”reolpløjet” markerne.

Denne metode går ud på at vende det øverste lag, hvor der trods alt findes lidt næring, ned, hvor træernes rødder kommer til at være, mens den underliggende frøfrie mineraljord er vendt op, så de nye planter bedst muligt er sikret mod tørke og ukrudt.

 

Transport og parkering:

Castenschioldturen starter ved Fasterholtvej 31, 7330 Brande. Skal du finde vej vha. GPS, kan du med fordel vælge Ejstrupholm som bynavn
Fra Brande køres ad Dørslundvej mod Fasterholt. Drej til højre ad Fasterholtvej (vej 439) og kør 2,6 km. og drej til højre ind mod hundeskoven.  

 

Kort over Harrild Hede findes HER.

Del denne side