Brandlund mose & hede

Brandlund Hede og Brandlund Mose

Tæt på  Brande bymidte ligger det naturskønne område Brandlund Hede og Brandlund Mose.

Brandlund Mose var oprindeligt en af de mange hedemoser og vidtstrakte lyngheder der prægede  landskabet omkring Brande, indtil for cirka 200 år siden. Dengang var egnen meget tyndt befolket, og det var kun var langs ådalene, hvor der var gode enge, at jorden kunne opdyrkes. Søen i Brandlund Hede er opstået, da man gravede efter tørv i mosen. Laget af tørv var så stort, at den nuværende sø blev dannet.

Brandlund mose ligger i dag smukt omgivet af birkekrat og landbrugsjorder.

Brandlund Mose blev fredet i 1980, hele området er på 43 ha og der er stier igennem det naturskønne område.  Det er et flot mose- og hedeområde, med både sø, eng, løvskov og den vestlige del er smukt kuperet med lynghede og selvsået fyr.

For at bevare de åbne hedebakker afgræsses en del af arealet.

 

Hvor finder jeg Brandlund Mose og Hede:

Fra parkeringspladsen på vestsiden af Nordlundvej ved nr 51, udgår der naturstier på henholdsvis 1,5 - 3 - 5 og 8 km gennem mosen og op i hedebakkerne. Det giver dig fine muligheder for at være aktiv i naturen. 

Link til placering på kort samt god beskrivelse af fredningen finder du ved at trykke her. 

 

foto: Peter Nielsen og brande.dk

Del denne side