Brande ruten

Brande ruten. Motionsrute for både løbere, gående og cyklister

Brande ruten fører dig gennem Brandes smukke natur, du kommer forbi åen, heden og skoven og oplever det sammnehængende stisystem i Brande

Ruten går gennem byens grønne områder og naturområder og er med til at skabe en kobling med natur og sundhed. Brande har mange sammenhængende grønne områder og kiler, så ruten er lettilgængelig og trafiksikker, da den kun krydser veje enkelte steder.
Ruten er formet som et 8-tal og er omkring 20 km i alt. Motionsruten er et tilbud, der understøtter den uorganiserede og spontane motion. Du kan forlade dit hjem og være på ruten inden for ganske kort tid. Du kan stå på og af ruten, som du ønsker og tilbagelægge den distance der passer dig.

Motionsruten omfatter både eksisterende og nyanlagte stier og har et varieret terræn gennem villakvarterer, åbent land og tæt granskov. Ruten sætter de kommunale arealer i spil og åbner for nogle at de smukke naturområder, der er i kommunen. Ruten er et moderne og fleksibelt tilbud om motion, der passer ind i hverdagen her og nu.
Stien er et tilbud til både løbere, fodgængere, cyklister og mountainbikere.

 

Foto: Peter Nielsen og Ilse Christensen