Brande å

Brande å

Brande å er med til at give byen sin smukke og unikke natur, åen slynger sig i et flot løb gennem Brande by og munder ud i Skjern å i byens nordlige udkant.

Åens smukke løb kan nydes via de anlagte stier og broer langs det meste af Brande å.

Man kan følge stien langs åen,  fra nord ved Ny Sandfeldvej og videre via Åvænget til anlægget,  herefter følges åen helt til byens sydlige ende ved Enkehøj. I alt en strækning på ca 4 km.

Brande Å er det første store tilløb til Skjern Å som den løber ud i lidt nord for byen Brande. Brande å har sit udspring lidt nordøst for Give og løber i godt 17 kilometer mod nordvest, stort set hele vejen langs hovedvej 18 (Vejle-Herning).I Brande har den tilløb fra Goldbæk, der har udspring i Hastrup Plantage ca. 5 km øst for byen

Åens betydning for byens udvikling.
Med Brandes beliggenhed ved vandløbene Brande Å og Skjern Å, var det naturligt at udnytte vandkraften. De ældste vandmøller var Stampen og Langkær Mølle ved Brande Å, der malede korn for egnens bønder. I 1852 blev der ved Stampen anlagt et farveri, som udviklede sig til Martensens Fabrik, der i mange år var en af Brandes største virksomheder. Ved Goldbækdal byggedes i 1895 en vandmølle, som snart blev udvidet med en turbine som trækkraft for en maskinfabrik. I 1887 blev endnu en mølle opført ved  Stampen , det var her Brandes første industri startede med smedie og stampemølle. Den sidste vandmølle blev opført i 1887  der hvor Kvickly i dag ligger. Denne vandmølle blev revet ned i 1966

Lystfiskeri

Det er gratis for alle at fiske ved en del af kommunens arealer ved Brande Å,  i perioden den 1/3- 29/10 opstrøms Brandlundvej. Fra Brandlundvej og ned efter det vil sige hele anlægget og helt ud til Skjern å er det lovlig at fiske fra den 16/4- 15/10 da det er omfattet skjernåsammenslutning`s gældende regler.
Sådan kan man fiske gratis
Lystfiskere i aldersgruppen 18 - 65 år skal have det statslige fisketegn for at fiske. Det gælder også gratis fiskeri på de nævnte strækninger i Ikast-Brande Kommune.

Fisketegnet kan du købes på på  www.fisketegn.dk. Prisen er 140 kr. for et helt år. Inden du kaster snøren i vandet skal du sikre dig, at du står på den rigtige side af vandløbet. Kommunen er nemlig ikke alle steder bredejer på begge sider af vandløbet. Kommunens arealer ses her på dette kort:


 

Del denne side