Blåhøj Skole

Blåhøj Skole

Blåhøj Skolevej 4

7330 Brande

Tlf.: 9960 3800

Email: 

dalgasskolen@ikast-brande.dk

Website: 

http://www.dalgas-blaahoej.dk

Blåhøj Skole - et godt sted at lære....

Blåhøj Skole er en landsbyskole med 90 børn fordelt på 0. - 6. klasse. Skolen har rullende skolestart, hvilket betyder, at barnet starter den måden det fylder 6 år. Der arbejdes med læsebånd, bevægelsesbånd og læsekursus. En velfungerende børnehave samt SFO er tilknyttet skolen. Klassestørrelserne i Blåhøj er forholdsvis lave. Der er god tid til hvert enkelt barn. De lave klassekvotienter betyder, at der i nogle timer laves samlæsning. Det har den fordel, at børnene også lærer at begå sig i større grupper.

 

Blåhøj Skole har fælles ledelse og fælles bestyrelse med Dalgasskolen.

 

På skolen afholdes der morgensang – børnene får på den måde et godt indblik i den danske sangskat. Der er stor fokus på både faglighed og trivsel – det understreges ved, at der på mange årgange arbejdes målrettet med entreprenørskabsskolen. Oplevelser danner grundlag for den læring der skal foregå.

Der foregår flere arrangementer i løbet af året, skolefester, forårskoncert, musikaften og arrangementer i de enkelte klasser.

 

Vi forventer, at børn, personale og forældre med tilknytning til skolen vil efterleve nedenstående værdigrundlag som vi vægter højt:

  • at drage nytte af forskelligheden i et forpligtende fællesskab.
  • at respektere den enkelte som ligeværdig og unik med forskellige evner og levevilkår.
  • at udvikle gode mestringsstrategier i forhold til at takle udfordringer og derigennem opøve livsfærdigheder.

 

Vi vil i et trygt og kreativt miljø, hvor der er mulighed for undren og fordybelse:

  • skabe forståelse, drage omsorg og udvikle respekt for sig selv og andre.
  • opøve ansvarlighed for eget arbejde og egne handlinger.
  • skabe udfordringer, som matcher den enkeltes kompetencer på det personlige, sociale og faglige niveau.

 

 

 

 

 

 

 

Del denne side