Artium

Artium

Hyvildvej 16

7330 Brande

Tlf.: 9960 3400

Email: 

ArtiumSkole@ikast-brande.dk

Website: 

http://artium.aula.dk

 

Artium er afdelingsopdelt skole med ca. 600 elever. Eleverne er fordelt med ca. 150 elever fra 0. - 3. kl., 150 elever fra 4. - 6. kl. og ca. 300 elever fra 7. - 9. kl. Den gennemsnitlige klassekvotient er på ca. 23.

Fra 0. - 6. kl. er skolen 2-sporet og fra 7. - 9. kl er det 4-sporet.

Skolen er overbygningsskole for Dalgasskolen og Blåhøj skole og modtager de to skolers elever i 7 kl.

I 2004/2005 gennemgik skolen en stor renovering. Renoveringen betød, at skolen nu fremstår med funktionelle og imødekommende klasse- og faglokaler, der på alle områder lever op til de krav, der stilles til en dansk folkeskole. Ligeledes er der både indendørs og udendørs store muligheder for aktiviteter i fritiden.

I tilknytning til skolen er der en SFO med ca. 230 børn.

Ligeledes har Ikast-Brande kommunes Ungdomsskole en afdeling på skolen

 

Forældresamarbejde:

Det er skolens grundlægende holdning, at forældrene altid er velkomne på skolen, både til at overvære undervisningen og til at kontakte personalet angående skolens dagligdag. Skolebestyrelsen og personalet ønsker en åben dialog med forældrene og finder såvel positiv som negativ kritik naturlig i et nært samarbejde. Det er karakteristisk for forældresamarbejdet på skolen, at der altid er stor opbakning til det daglige arbejde. Der er stort fremmøde til forældremøder, såvel som de to årlige forældresamtaler og klasseforældrerådsarbejdet.

 

Skolens målsætning er:

Præstelundskolen lægger overordnet vægt på, at børnene skal være glade for at gå i skole, samtidig med at de skal forberedes til at mestre livet.

I den daglige undervisning er det pædagogiske mål at stimulere børnenes nysgerrighed og give dem glæde ved faglig læring. I undervisningssituationen lægges vægt på, at børnene lærer at samarbejde og tage ansvar for, at de selv og andre får udbytte af undervisningen. Igennem undervisningens forskellige elementer opbygges børnenes selvtillid/selvværd og forståelse af egne og andres evner og muligheder. En nødvendig forudsætning for at følge en god undervisning er, at omgangsformen på skolen er præget af gensidig respekt, tolerance og anerkendelse. Børnene skal have mulighed for at udvikle deres personlighed og opnå forståelse for andres liv og vilkår.

 

Værdigrundlag for Skolen:

Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole, hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende miljø. Præstelundskolens daglige arbejde sigter i mod at gøre børn og unge parate til at mestre livet.

 

 

Del denne side