Åturen på Harrild Hede

Åturen på Harrild Hede:

Åturen på Harrild Hede er en 2 km. lang afmærket vandrerute. Den er afmærket blå og går rundt om en del af Holtum Å. Landskabsbilledet er meget flot med den slyngende å mellem græssede overdrevsskrænter. Ved åen kan der året rund ses isfugl og bjergvipstjert og om vinteren også vandstær. Om sommeren er der et meget rigt insektliv med mange sommerfugle og guldsmede, og i åen vokser vandranunklerne tæt.

Syd for åen følger ruten den gamle engvandingskanal, der har været brugt til at lede vand ud over engene. Anlægget har været i brug frem til 1960-erne og var en forudsætning for at man kunne skaffe nok vinterfoder i form af hø til kreaturerne.

Ved Harrildgård var der tidligere en vandmølle og frem til 1999 et dambrug. Det var på vejen sydøst for dambruget, at Poul Reichardt i Morten Korch-filmen ”Vagabonderne på Bakkegården” gik og sang ”Er du dus med himlens fugle”

Dambruget blev nedlagt for at mindske forureningen af Holtum Å og for at kunne genskabe en mere naturlig åstrækning.

 

Transport og parkering

Åturen starter ved parkeringspladsen P3 som du finder lige efter Fasterholtvej 38, 7330 Brande. Skal du finde vej ved hjælp af GPS, kan du med fordel vælge Ejstrupholm som bynavn.

Fra Brande køres ad Dørslundvej mod Fasterholt. Drej til højre ad Fasterholtvej (vej 439) og kør ca. 2,9 km. og parkeringspladsen er på din venstre side.

 

Kort over Harrild Hede findes HER.

 

 

Del denne side