Ny skole i Brande - manglende kvalitet og kortsigtede løsninger kan blive dyrt!!

24. november 2018 - 22:42

Ny skole i Brande 
- manglende kvalitet og kortsigtede løsninger kan blive dyrt!!​
Det er spændende og rigtig godt, at vi snart skal have bygget en ny skole i Brande. En skole der er fri for skimmelsvamp og forhåbentligt også kan tiltrække mange nye børnefamilier og ikke mindst være centrum for gode aktiviteter og fællesskaber. ​

”En god skole kan tiltrække tilflyttere”
​Derfor er det vigtigt, at der løbende og rettidig er en fornuftig dialog om, hvorledes vi i kommunen kan tænke bæredygtigt og langsigtet på alle områder. Især når skolebyggeriet giver anderledes forhold for andre vigtige funktioner i Centerparken, såsom administration, folkebibliotek, tandpleje m.m. Jeg mener personligt, at fx løsningen for tandpleje væk fra nærmiljøet kan blive dyrt ud fra et mere langsigtet perspektiv.

Dialogen om vigtige ting foregår i forskellige regi, og det, mener jeg, er vigtig for kvaliteten af de beslutninger, som skal tages i byrådssalen. Vi politikere har jo selv skrevet:  ”Vi finder løsninger sammen”.​
Derfor glæder det mig, at den forældrevalgte bestyrelse på Præstelundskolen (formand- Helle Damkjær Jensen, næstformand - Tomas Kolind Vilstrup og Tina Ostersen) har været hurtig til at få en god dialog med direktøren for Børn og Fællesskaber - Rasmus Byskov-Nielsen, Thomas Garsdal - skolechef og udvalgsformand - Simon Vanggaard Nielsen. Det var bl.a. størrelsen af klasseværelser, som de forældrevalgte var bekymrede for. (I rammeplanen var der afsat 60 m2). Denne bekymring havde jeg også på til sidste byrådsmøde, idet det jo ikke bare handler om, at vi skal have gode læringsforhold til vores børn, men hvis skolen skal fungere som både musikskole, ungdomsskole, kulturssted og til foreningsliv m.m., skal der være en fornuftig størrelse på lokalerne til ALLE aktiviteter. Det er, hvad jeg kalder langsigtet!!​
”Den gode kommunikation er vigtig”

Mit lille indlæg omhandler bare en enkelt detalje i en stor rammeplan, MEN jeg mener, at tingene generelt skal gøres ordentligt første gang, og demokratiet giver heldigvis alle borgere lov til at blande sig i debatten. Borgerinddragelse er vigtigt i kommunale beslutningsprocesser, og sammen kan vi gøre en VIGTIG forskel. ​

”Borgerne er kommunens vigtigste ressource”
Jeg mener, at borgerne er kommunens vigtigste ressource, så det er vigtigt, at vi som politikere har store ører, og vi er villige til at gå i dialog om bekymringer, misforståelser og uenigheder, inden beslutningerne skal tages.​

Dette indlæg er derfor også en opfordring til en konstruktiv, ordentlig og kritisk debat. Det gælder vores alles fremtid. ​
Kirsten York Helms​
Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti​

Tilføj kommentar