Indvielse af ny bro

DEN
14. DECEMBER INDVIES OG ÅBNES NY BRO OG STI VED ELVÆRKSØEN, BRANDE
 
Indtil for seks år siden var turen rundt om Brande Elvæksø et yndet udflugtsmål for
naturelskere i Brande og omegn. Siden er der løbet meget vand i åen:
 
Elværksdæmningen
skyllede væk i 2013, søen forsvandt og Skjern å gik tilbage til sit oprindelige
leje fra før 1910. Området er blevet overtaget af Bestseller, som vil gøre
området mere rekreativt og åbent for borgerne – bl.a. med shelterpladser,
hvoraf den første allerede indrettet i den østlige del af området.
men muligheden for at gå rundt om Elværksøen forsvandt!
 
Ikast-Brandes visioner og pejlemærker lægger Byrådet vægt på at skabe liv i
hele kommunen og peger bl.a. på, at borgerne sammen med kommunen arbejder med
ideer og løsninger - og denne udfordring har en lille flok entusiaster fra
Flø området samt Uhre Windpower 2 I/S nu arbejdet på i tre år, og kan med
indvielsen af en ny bro over åen og en renoveret sti fra Højmarksvej til Arvad
Møllevej slå to fluer med et smæk:
 
- Med Broen over Skjern Å bliver det igen muligt at gå rundt om området og nyde den
historiske og fantastiske natur nord for Brande.
 
- Og stien fra Højmarksvej til Arvad Møllevej er næstsidste etape af fuldførelsen af
den 'Den Skæve Bane' som er en vandre- og cykelsti fra Grindsted over Brande
til Funder ved Silkeborg.
 
'Den Skæve Bane' – diagonalbanen fra Esbjerg til Randers blev anlagt omkring 1900 og
nedlagt i 1971, og siden er en stor del af strækningen anlagt til vandre- og
cykelsti.
 
Banen gik oprindelig  nord om Brande over Arvad
Møllevej og igen øst på til Usseltoftvej.
 
Denne del af banen forløb over en strækning sammen med hovedbanen Vejle-Herning – og
var ikke velegnet til natursti, og derfor blev ruten ved den officielle åbning
af vandre- og cykelstien  i 2005 lagt ad
Dørslundvej til Usseltoftvej – en strækning som på grund af stærk trafik  ikke længere er særlig attraktiv at vandre
eller cykle på.
 
Arbejdsgruppen foreslog derfor i 2016 at føre stisystemet nord for Brande væk fra Dørslundvej
og over på den oprindelige 'Skæve Bane' med en lille 'smutvej' over Skjern Å og
op til Arvad Møllevej – hvorfra man igen kan komme op på den gamle banedæmning.
 
Til finansiering af projektet ansøgte arbejdsgruppen  Energistyrelsens 'Grøn Ordning' – penge som
blev tilgængelige, da fire store vindmøller 
blev opført i Flø i 2013, og loven foreskrev, at der for hvert  vindmølleprojekt skulle indbetales penge til
en  'Grøn Pulje' til styrkelse af lokale landskabelige, kulturelle og rekreative værdier, som kan være med til at styrke
accepten af vindmøllerne.
 
Af det samlede projekt blev kun etapen fra Højmarksvej til Arvad Møllevej til 735.000
kr. bevilliget – men arbejdsgruppen vil efterfølgende forsøge at rejse pengene
til sidste etape og færdiggørelse af strækningen med renovering af
banedæmningen fra Arvad Møllevej til Usseltoft.
 
Arbejdsgruppen skylder en stor tak for et forbilledligt samarbejde med Ikast-Brande Kommune,
Bestseller og Give Steel, og uden deres, grundejernes og entreprenørens
positive indstilling og medvirken havde det ikke været muligt at gennemføre
projektet.
 
Indvielsen den 14. december starter kl. 11.00 med musik fra Brande Musikskole og
udskænkning og brune kager fra Bestseller, taler af fm. Ikast-Brande Teknik- og
Miljøudvalg Henrik Engedal, Head af Services and Facilities Kim Sindt, direktør
Teil Bechmann Pedersen fra Give Steel. Snoren klippes af formanden fra Brande
City Preben Christensen og området er igen tilgængeligt for alle.
  
Venlig hilsen,
 
Initiativtagerne til stiprojektet
 
Niels Juhl Bundgård, Fløvej 17, Brande, Kai Vium, Frihedevej 13, Brande , Mogens Bentzen, Frihedevej 13, Brande,  Proceskonsulent  Per Bjerke Hansen, Uhre Windpower 2 I/S, Uhrevej 32B, Uhre,  uhrevind@uhrevind.dk
 
 
 

Del denne side: