Generalforsamling i brande.dk

Generalforsamlingen i brande.dk afholdes digitalt og gennemføres den 18/3-20 kl. 17:00. Tilmelding er nødvendig og kan ske på mail@brande.dk.
 
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Eventuelle forslag
  5. Kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt

Del denne side: