Generalforsamling i brande.dk

Dagsorden til generalforsamling 24. marts 2021 kl. 18.00:

 
 
1) Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
4a) Forslag om integration af hjemmesiden brande.dk under foreningen Brande City, således at foreningen brande.dk vil ophøre.
5) Kontingent
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisorer
9) Eventuelt
 
Generalforsamlingen afholdes digitalt.
 
Tilmelding er nødvendig og kan foretages på signe@brande.dk. Fristen for tilmelding er den 23.3.21 kl. 15.00.
 
 

 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling 24. marts 2021 kl. 19.00:

 
  1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
  1. Integration under Brande City og dermed ophør af den selvstændige forening brande.dk
3) Eventuelt
 
Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes digitalt.
 
Tilmelding er nødvendig og kan foretages på signe@brande.dk. Fristen for tilmelding er den 23.3.21 kl. 15.00.
 
 
brande.dk
Del denne side: