Generalforsamling i brande.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen brande.dk

Tirsdag 20. marts 2018 kl. 18.00

i Handelsbanken, Storegade 36 i Brande.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Gennemgang af regnskab
 • Gennemgang af indkomne forslag
 • Valg til ny bestyrelse
  • Valg af stemmeoptællere
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisorer​
 • Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Tilmelding og forslag til generalforsamling modtages på mail@brande.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen for brande.dk

 
Del denne side: