Gartner Axel Månsson overtager Hotel Dalgas

 

Axel Månsson har købt Hotel Dalgas i Brande. Med en central placering på byens brolagte hovedstrøg, og et velkendt navn – der har sit udspring i den navnkundige hedeopdyrker Enrico Dalgas – er der gode rammer for hoteldrift. 
Vi er glade for, at Marianne og Arne Andersen har valgt at sælge Hotel Dalgas til os, efter næsten fyrre års virke på stedet. Efter et kort og konstruktivt forhandlingsforløb har vi aftalt at overtage Hotel Dalgas allerede den 1. september 2020. Hos os er der fortsat mange drømme og tanker som skal bundfælde sig, før vore planer for hotellet er helt på plads.
Vi ønsker at skabe en rød tråd fra vores produktion af økologiske æg og grøntsager på bedriften, Grarupvej 15, til restauranten og hotellet midt i byen. Kontakten med kunderne i Gårdbutikken Månsson og et positivt samspil med vore gæster ved talrige arrangementer, har inspireret os yderligere til at kombinere økologisk jordbrug og råvarer, med gæster og madoplevelser. Brande er en driftig by, og vi vil gerne bidrage til at skabe ”liv i byen”.
Hoteldrift er nyt for os og vi er ydmyge overfor opgaven. Vi ser derfor frem til samarbejdet med nuværende nøglemedarbejdere på hotellet. Vi vil bruge de gode erfaringer, og også lære nyt – eksempelvis vil vi benytte ekstern designviden til at opfriske facade, reception og værelser.
Min søn Asger brænder for opgaven, og bliver bestyrer af hotellet. Han har ganske jordnære mål for hotellet: ”Et rart sted at være – hvor der kommer mange gæster”. De mere detaljerede planer for udmøntningen af målene skulle gerne være klar i begyndelsen af oktober. Vi vil gerne præsentere skitser og planer ved en reception med en lille forfriskning på Hotel Dalgas – men det bliver desværre først, når der er mere styr på Coronasituationen.
Hotel Dalgas vil fortsat være åben for gæster alle dage - selvom Coronasituationen umiddelbart lægger en dæmper på socialt samvær og en frisk start.
Vi glæder os under alle omstændigheder til samarbejdet med byens borgere, virksomheder og ikke mindst - at byde velkommen til gæsterne på hotellet.
Axel Månssons virksomheder er hjemmehørende i Brande. Jordbruget producerer en mangfoldighed af økologiske og konventionelle grøntsager, ligesom bedriftens økologiske høns bidrager med en betydelig mængde økologiske æg. Et biogasgårdanlæg producerer opgraderet gas til naturgasnettet, samt afgasset biomasse, der udnyttes i grøntsagsproduktionen. Balance og bæredygtighed i produktionen - kombineret med et stærkt produktprogram, høj kvalitet og kundeorientering er hjørnesten i virksomheden.
 
For yderligere information, kontakt venligst:
Axel Månsson, telefon 4080 8130, axm@maanssons.dk

Del denne side: