Arne Holst-Larsen
Storegade 10 A

7330 Brande

Tlf. : 9718 0191
Del på: 

Brande-Egnens Højskoleforening

 

Brande-Egnens Højskoleforening eller bare Højskoleforeningen i daglig tale.

Der er møder især i vinterhalvåret og især i Brande sognegård med det formål at formidle en folkelig debat og samtale om menneskelige og samfundsmæssige og kirkelige grundspørgsmål inspireret af Grundtvigs folkelige tanker og idèer.

Foreningen arrangerer foredrag, studiekredse, ekskursioner, læseklubber, sangaftner og rejser.

Foreningen tilstræber i videst muligt omfang at samarbejde med andre foreninger i Brande og omegn, hvis formål har berøringspunkter med foreningens eget formål.

Foreningen er medlem af Grundtvigsk Forum.