Generalforsamling i brande.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen brande.dk

Onsdag 20. marts 2019 kl. 17.00

Afholdes i det gamle vandrehjem på Dr Arends Vej 2, 7330 Brande

   Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Gennemgang af regnskab
  • Gennemgang af indkomne forslag
  • Valg til ny bestyrelse
  • Valg af stemmeoptællere
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Tilmelding og forslag til generalforsamling modtages på mail@brande.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen for brande.dk


 

Del denne side: