Kolonihaver til salg

Følgende kolonihaver er til salg/overtagelse snarest
Nr:
35 Erik Hansen, 30116896

88. Kasim og Razija Aganbegovic, 97184809

Ved salg af huse skal kolonihaveforeningen informeres før huset annonceres. Selve hus handlen aftales mellem køber og sælger. Formanden for kolonihaveforeningen kontaktes umiddelbart herefter, for godkendelse af salget, samt udfærdigelse af lejekontrakt på jorden og kontingentet. Dette udgør på nuværende tidspunkt 2 kr/m² plus 50 kr.
Ydermere lægges et depositum på 1000 kr. ved underskrivning.

Bestyrelsesformand, Poul Erik Pedersen, have nr. 64, tlf: 22 18 37 39,
pec@pedersen.mail.dk

Telefon: 
22183739

Del annoncen: 

Firmaprofiler