Brande Citys hæderspriser

Du inviteres hermed til Brande Citys Hæderspriser - nominering- og hædringsarrangement
Brande City har et særligt fokus på, at Brande skal være at godt sted at bo og komme til. Vi har sammenhold, fællesskab og trives. Vi anerkender også dem, der gør noget særligt eller ekstraordinært for byen og området
Det er nu muligt at indstille kandidater til de fire hæderspriser. En uddybet og motiveret indstilling (5-10 linjer) sendes til forening@brandecity.dk senest søndag den 21. august 2022
Fælles for de fire priser er, at de gives til en person, flere personer eller en organisation/forening/virksomhed, som har gjort noget særligt eller ekstraordinært for Brande. Modtager skal enten bo eller virke i det, der indtil 2006 udgjorde Brande Kommune eller repræsentere en forening eller virksomhed fra samme område.
Årets sportsforening - en forening, som har gjort noget unikt inden for sportens verden.
Årets sportsnavn – en træner, udøver eller frivillig, som har fået Brande på landkortet i sportens navn.
Kulturprisen – en helt særlig person eller forening, som har gjort noget ekstraordinært for kulturen.
Turismeprisen – en person eller flere personer, en forening eller virksomhed, som har gjort noget særligt eller bemærkelsesværdigt for turismen i Brande.
Selve hædringsarrangementet finder sted torsdag den 1. september 2022 klokken 19.00-21.30 i RemisenBrande. Det bliver en helt særlig aften for alle de branditter, som hver dag gør Brande til et helt fantastisk sted at være og være en del af og som ønsker at anerkende modtagerne.
Se evt. mere her

Del denne side: